Danıştay, YÖK’ün kararını iptal etti

Ankara Barosu, YÖK’ün 2009 yılında hukuk fakültesi mezunu olmayanlara tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora tahsili yapma imkanı sağlayan birebir vakitte kararın alındığı tarih itibarıyla hukuk fakültesi mezunu olmamasına karşın doktorasını tamamlamış olanlara da doçentlik başvurusu yapabilme imkanı tanıyan kararının iptali istemiyle dava açmıştı.

8. DAİRE, YÖK’ÜN KARARINDA HUKUKA KARŞITLIK GÖRMEMİŞTİ

Ankara Barosu’nun talebini inceleyen Danıştay 8. Daire, hukuk fakültesi mezunu olmayanların hukuk alanında doktora öğretimine devam edebilmeleri için hukuk lisans programından eksik dersleri tamamlamalarına ve hukuk fakültesi mezunu olmayanlardan yalnızca kararın alındığı tarih prestijiyle hukuk alanında doktora programında kabul edilmiş olup bu tahsilini muvaffakiyetle tamamlayanların haklarının gizli tutulmasına karar verildiği, YÖK’ün bu kararında hukuka karşıtlık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermişti.

İDARİ DAVA DAİRELER KURULU, 8. DAİRE’NİN KARARINI BOZDU

Danıştay 8. Daire’nin bu kararını temyiz eden Ankara Barosu’nun talebini Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu inceledi ve ‘Üniversitelerarası Şuranın görüşü alınmadığı’ gerekçesiyle kararı bozdu. İdari Dava Daireler Kurulu’nun bozma kararına nazaran tekrar karar veren Danıştay 8. Daire, YÖK’ün bu kararının iptaline karar verdi. YÖK, 8. Daire’nin bozma kararına karşı İdari Dava Daireler Kurulu’na ‘kararın düzeltilmesi’ için başvurdu.

YÖK’ÜN DÜZELTME TALEBİNİ İNCELEYEN İDARİ DAVA DAİRELER KURULU, OY BİRLİĞİYLE REDDETTİ

YÖK’ün ‘Düzeltme’ talebini inceleyen Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, talebin reddine karar verdi. İdari Dava Daireler Kurulu’nun kararında şöyle denildi:

* “Danıştay Dava Daireleri ve İdari yahut Vergi Dava Daireleri heyetlerinin temyiz üzerine verdikleri kararlar hakkında 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 54. unsurunda yazılı nedenlerle kararın düzeltilmesi istenebilir.

* Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen konular ise ismi geçen Kanun hususunda yazılı nedenlerden hiçbirisine uymamaktadır. Bu nedenle kararın düzeltilmesi isteminin reddine oy birliğiyle karar verildi.” ANKA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir